Збирка Стара и ретка књига


 
 

1. ДАНТЕ, Алигијери

La Comedia di Dante Aligieri con la nova espositione di Alessandro Vellvtello / Dante Aligieri. – Venezia : [S. n.], 1544. – 431 str. : ilustr. ; 20 cm.

Врх стране


 
 

2. ТАСО, Торквато

Il Goffredo overo Giervsalemme liberata, poema heroico del signor Torqvato Tasso : con l` allegoria vniuerfale dell` istesso, gli argomenti del sig. Horatio Ariosti / Torqvato Tasso. – In Venetia : Battista Combi, 1626. – 144 str. : ilustr. ; 14 cm.

Врх стране


 
 

3. BIBLIA sacra

vulgata editionis, sixti V. Potificis max. jussu recognita, et Clementis VIII. – Venetiis : Apud Nicolaum Pezzana, 1714. – 998, [999-1047] str. : ilustr. ; 21 cm.

Врх стране


 
 

4. МИЊАТИ, Илија

Ha прелим. листу запис: Поуке Илије Мињати, епископа Керкире из 1714. год. Година забележена испод портрета Илије Мињатија.

Врх стране


 
 

5. ЖЕФАРОВИЋ, Христофор

Врх стране


 
 

6. ОРФЕЛИН, Захарије

Врх стране


 
 

7. СИМОНОВИЋ Симеон

Врх стране


 
 

8. БАРБИ, Анри Срби под Једреном

Анри Барби. - [Београд : б. и.], 1913 (Београд : Штампарија „Доситије Обрадовић”). - 75 стр., [1] лист с ауторовом сликом ; 20 cm.

Изв. ств. насл.: Les Serbes sous Adrianople. - „Српска војска није више млада војска; то je једна велика војска. Генерал Ер ; Ja сам се вратио с маћедонског бојишта пун дивљења према српском војнику. Пуковник Фурније.” —► насл. стр.

Врх стране


 
 

9. МАШИЋ, Бранко

Ратне слике и утисци : (1912.-1913) / Бранко Машић. - Загреб : Српска штампарија, 1913. - 208 стр. ; 23 cm.

Врх стране


 
 

10. БОЛМАНЦ, Симеон

Ратовање српске војске са Турском, Бугарском и са Арнаутима : изведено у спеву : посвећено Његовом краљевском височанству престолонаследнику Александру, заповеднику Прве армије српске војске / од Симеона Болманца. – Скопље : Прва српска штампарија „Вардарˮ, 1914. – 64 стр. ; 18 cm.

Врх стране


 
 

11. ПАВЛОВИЋ, Павле Ст.

Српство у Београду : комад у 1 чину, с певањем / по француском П. Ст. Павловић ; музика од Ј. Маринковић и Б. Јоксимовића. - 2. изд. - Београд : Штампарија „Доситије Обрадовићˮ, 1914. - 39 стр. : фотогр. ; 23 cm.

Врх стране


 
 

12. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје, Шта хоће Србија?

Ст. [Станоје] Станојевић. - 2. изд. - Ниш : Државна штампарија Краљевине Србије, 1915. - 27 стр. ; 21 cm. - (Савремена питања ; 1).

Врх стране


 
 

13. ОРАОВАЦ, Томо П.

Писмо његовом величанству Краљу Николи I / од Тома П. Ораовца. - Њујорк : Српска штампарија Душана Поповића, 1917. - 63 стр. ; 22 cm.

Врх стране


 
 

14. С(ВА)ЩЄННОЄ

єѵ(ангє)лїє в ц(а)ртв^ющ - темъ великомъ градѣ Москвѣ. - Въ Москвѣ : [б.и.], 1836. Стр. ӓ-снѳ[тј. 1-259] ; 20 цм.

Вињете на почетку и на крају сваког поглавља ; бакрорези јеванђелиста Марка и ЈІуке. - Запис на стр. [2] оловком : 1827. год., испод тога црвеном оловком : 1836. - Текст уоквирен спиралним украсом са флоралним преплетом ; на почетку сваке главе иницијали. - Штампана у црвеној и црној боји. - Напомене уз текст. - Дрвена плочица обложена црвеним плишем, на плиш причвршћена бакарна плоча са ликовима јеванђелисте Матеје, кожне копче, златни рез. Из библиотеке Димитрија ЈЬотиһа. - Текстцрквеном ћирилицом.

Вл. НБ Смедерево

Врх стране