akvarel, tempera, ulje
u kombinaciji sa fotografijom...