Oče naš, Koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje
da dođe Carstvo Tvoje,
da bude volja Tvoja,
i na zemlji kao na nebu.

Hleb naš nasušni daj nam danas;
i oprosti nam dugove naše
kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zloga.

Jer je tvoje carstvo,
i sila, i slava u vekove vekova. Amin.

Imanje manastira Hilandar - "Kakovo"

Imanje manastira Hilandar - "Kakovo"

Ribnjak u Kakovu

Hilandar

Hilandar pogled sa Pirga

Loza svetog Simeona

Hilandar

Hilandar

bunar Svetog Save

Hilandar

Hilandar